CN

EN

VIDEO

产品视频

我们将会给你提供合理先进的车削技术解决方案

  • 阀体MORI-SAY_642CNC_DVD

  • TMZ 867 CNC collet 0108_DVD

  • TMZ867 chucker_DVD (2)

  • TMZ867 chucker_DVD

  • Machining of a banjo bolt

  • WICKMAN-1-6

  • WICKMAN-1.75-6

微信公众号

Copyright © 2005 158JIXIE.COM All Rights Reserved苏ICP备18062752号

技术支持:万禾网络